Tози сайт използва 'бисквитки'. Оставайки на сайта се съгласявате с използването на 'бисквитки' от наша страна. Съгласявам се Научете повече

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез интернет сайт www.fbc.bg,
собственост на „Храни, напитки и кетъринг” ООД

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ
1.1. „Храни, напитки и кетъринг” ООД е дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър под ЕИК 202796621, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. “Цар Симеон” № 21, телефон за контакти: 0879550557, телефон на центъра за поръчки: 0879550557, електронен адрес (имейл) menu@fbc.bg, уебсайт: www.fbc.bg.

II. ДЕФИНИЦИИ
В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:
1) „Детска кухня Юначе“ означава „Храни, напитки и кетъринг” ООД, с ЕИК 202796621. Подробна информация за „Храни, напитки и кетъринг" ООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за доставчика на услугите;
2) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;
3) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през Сайта, за покупка на определени от него менюта, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за доставка или получаване на съответните продукти;
4) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;
5) „Профил“ означава част в Сайта, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез Сайта, както и история на Поръчките му;
6) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www.fbc.bg/;
7) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Детска кухня Юначе посредством Сайта към даден момент, включително продажбата и доставката на менюта от Детска кухня Юначе.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайта. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.
3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта и правят Поръчки.
3.3. За да може да направи Поръчка, Потребителят първо трябва да направи регистрация в Сайта, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес.
3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Детска кухня Юначе периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта, като следва указанията. При регистрацията си Потребителят посочва електронен адрес (имейл) на който му се изпраща парола за достъп до Профила му;
4.2. С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на менюта чрез Сайта: потребителско име и парола
4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.
4.6. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми Детска кухня Юначе с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Детска кухня Юначе или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

V. ПОРЪЧКИ
5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайта или по телефона.
5.2. Всички поръчки се доставят в дните от понеделник до петък. В четвъртък се доставят меню 4 и меню 5. В петък се доставят меню 6 и меню 7. Поръчки за доставка на следващия делничен ден в дните понеделни, вторник, сряда, четвъртък, петък могат да се направят до 15:00ч. на предходния делничен ден. Поръчка за понеделник може да се направи до 15:00ч. в петък. След 15:00ч. могат да се направят поръчки за по-следващ делничен ден/дни.
5.3. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на Детска кухня Юначе достъпно на Сайта. Детска кухня Юначе има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните менюта, цените им и други условия във връзка с доставката. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Сайта.
5.4. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта чрез избирането на желаните менюта, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:
a. Вход в своя Профил;
b. Избор на възраст;
Потребителят има възможност да избере един от следните варианти:
1) 7 месеца - 1 година - пасирано меню приготвено за деца от 7 месеца до една година с консистенция подходяща за тази възраст.
2) 1 година - 3 години - меню приготвено с дребно нарязани продукти за деца от 1 година до 3 години с консистенция подходяща за тази възраст.
3) 3 години до 7 години - меню приготвено с продукти нарязани в размер подходящ за деца от 3 години до 7 години с консистенция подходяща за тази възраст.
c. Избор на меню;
Потребителят има възможност да избере един от следните варианти:
1) Супа и основно
2) Супа, основно и десерт
d. Избор на грамаж;
Потребителят има възможност да избере един от следните варианти:
1)220г
2)250г
3)300г
e. Избор на период на доставки:
Потребителят има възможност да избере един от следните варианти:
1) 1 брой меню - меню 1 - Поръчка на 1 брой меню - меню 1 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден понеделник от календара.
2) 1 брой меню - меню 2 - Поръчка на 1 брой меню - меню 2 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден вторник от календара.
3) 1 брой меню - меню 3 - Поръчка на 1 брой меню - меню 3 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден сряда от календара.
4) 1 брой меню - меню 4 - Поръчка на 1 брой меню - меню 4 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден четвъртък от календара.
5) 1 брой меню - меню 5 - Поръчка на 1 брой меню - меню 5 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден четвъртък от календара.
6) 1 брой меню - меню 6 - Поръчка на 1 брой меню - меню 6 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден петък от календара.
7) 1 брой меню - меню 7 - Поръчка на 1 брой меню - меню 7 включва доставка на 1 брой меню в избран от Потребителя ден петък от календара.
8) Пакет 5 менюта - Поръчка на пакет 5 менюта включва доставки на 5 избрани поредни менюта в дните от понеделник до петък. В четвъртък се доставят меню 4 и меню 5. В петък се доставят меню 6 и меню 7.
9) Пакет 7 менюта - Поръчка на пакет 7 менюта включва доставки на 7 избрани поредни менюта в дните от понеделник до петък. В четвъртък се доставят меню 4 и меню 5. В петък се доставят меню 6 и меню 7.
10) Пакет 28 менюта - Поръчка на пакет 28 менюта включва доставки на 28 избрани поредни менюта в дните от понеделник до петък. В четвъртък се доставят меню 4 и меню 5. В петък се доставят меню 6 и меню 7.

f. Избор на дата за първа доставка;
Потребителят избира дата от календара, на която желае да получи 1 брой меню или дата от която започват доставките на менюта за храна за пакет менюта за поредни дни.
g. Добавяне на избраното меню във виртуална кошница чрез бутона ПОРЪЧАЙ;
h. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКА“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните менюта, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.
5.5. С натискане на бутона „ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКА“. Потребителя се съгласява да закупи менютата, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.


VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
6.1. Цените на менютата са обявени в Сайта. Детска кухня Юначе има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите менюта.
6.2. Детска кухня Юначе има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите менюта. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите менюта, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
6.3. Потребителят може да заплати цената на менюто по направена Поръчка по един от следните начини:
а. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на менюто, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка в Поръчката и предаде менюто на Потребителя. В момента на доставката на менюто Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на менюто, като в замяна получава касова бележка;
b. Онлайн плащане – опцията е достъпна само за Поръчки през Сайта. Тя предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката.

VII. ДОСТАВКА
7.1. Доставки на менюта от Детска кухня Юначе се извършват с превозвач засега в определени райони на територията на град София, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. Детска кухня Юначе си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.
7.2. Менютата от Детска кухня Юначе се доставят от 05:00ч. до 14:00ч. в делнични дни.
7.3. Менюта от Детска кухня Юначе се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреа за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема менюта от Детска кухня Юначе при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

VIII. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1. Съдържанието на Сайта се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Детска кухня Юначе не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.
8.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.
8.3. Детска кухня Юначе не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Детска кухня Юначе не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.
8.4. Детска кухня Юначе не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.
8.5. Детска кухня Юначе има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Детска кухня Юначе да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ
Материалите, качени на Сайта, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Детска кухня Юначе може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

X. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ
10.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на менюта от Детска кухня Юначе, тъй като менюта, предлагани от Детска кухня Юначе са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.
10.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани менюта от Детска кухня Юначе, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените менюта не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Детска кухня Юначе не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.
(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да направи рекламация по някои от следните начини:(1) чрез обаждане по телефон 0879550557 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Детска кухня Юначе:menu@fbc.bg. Детска кухня Юначе има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.
10.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.
10.4. При предявяване на основателна рекламация Детска кухня Юначе предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Детска кухня Юначе обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.fbc.bg.
11.2. Детска кухня Юначе съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство.

XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
12.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Детска кухня Юначе и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.
12.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
12.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта, остават собственост на Детска кухня Юначе. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.
12.4. Детска кухня Юначе си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта.
12.5. Детска кухня Юначе има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:
a. Потребителят предостави невярна или непълна информация;
b. Детска кухня Юначе има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;
c. Потребителят неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него менюта от Детска кухня Юначе;
d. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта;
e. Детска кухня Юначе прекрати поддържането на Сайта.
12.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Детска кухня Юначе Услуги, като деактивира своя Профил.
12.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия са приети от Управителя на Детска кухня Юначе и са в сила от 31.03.2021г. Общите условия са последно актуализирани на 24.10.2022г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Детска кухня Юначе актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Детска кухня Юначе от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта.